Re:estragon i tymianek

Home Forums Działy Zioła w mojej kuchni i ogrodzie estragon i tymianek Re:estragon i tymianek

marek
Participant
Posted on 18 września 2005 at 20:42

Estragon.
Jest to bylina za ojczyznê którego uznaje siê tereny azjatyckiej czê¶ci Rosji, przede wszystkim brzegi rzek syberyjskich. W stanie dzikim wystêpuje ona równie¿ na znacznych obszarach Ameryki Pó³nocnej (miêdzy Alask± a Teksasem). Przyprawowe zalety ro¶liny doceniono we Francji, choæ jest te¿ popularna w Niemczech i w¶ród mieszkañców Kaukazu. Ju¿ w ¶redniowieczu estragon stosowany by³ w kuchni arabskiej. G³ównym producentem estragonu jest Francja. Ziele ma zapach aromatyczny i gorzkawy smak. Zawiera z³o¿one olejki lotne, garbniki, zwi±zki goryczowe, pochodne kumaryny, zwi±zki flawonoidowe. Bylica estragon to przyprawa stosowana do licznych dañ i dodatków, takich jak omlety zapiekane z pomidorami,sosy (Ravigote, Bernaise, szczawiowo – estragonowy, Gribiche, Lyoñski, cytrynowy dodawany do jaj na twardo, tatarski do ryb, pieczeni wieprzowej na zimno, jaj w koszulkach, Remulade (do ryb, jaj na pó³twardo, podrobów na zimno, duszona marchewka z estragonem (zio³o nale¿y dodaæ do jarzyny pod koniec duszenia), makrele duszone w sosie pomidorowym (suszony estragon dodaje siê do sosu), jajecznica na zimno z majonezem, posypywana posiekanymi listkami zio³a, kura pieczona nadziewana zielonym estragonem, surówki wielosk³adnikowe, jab³ka nadziewane szynk±, befsztyki tatarskie, ozory cielêce z pomidorami, kalafiory z korniszonami, gotowane cukinie i pory.

[img size=150]http://img315.imageshack.us/img315/9289/estragon4hv.png[/img]

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email