Re:Drugi Konkurs Pychotki

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Drugi Konkurs Pychotki Re:Drugi Konkurs Pychotki

Magdalena
Participant
Posted on 19 marca 2005 at 12:34

Babka na winie

• 1.5 szkl, m±ki
• 1 kostka margaryny
• 1 szkl .cukru
• 4 jaja
• 1 proszek do pieczenia
• 1 cukier waniliowy
• 3 ³y¿ki kakao
• 1 ³y¿ka wody
• 6 ³y¿ek wina

Cukier, margarynê, wodê, wino, kakao mieszaj±c zagotowaæ.
Ostudziæ ci±gle mieszaj±c dodaæ ¿ó³tka. Do g³adko utarte j masy dodawaæ niewielkimi porcjami m±kê z proszkiem. Na koñcu po³±czyæ ciasto z bia³kami ubitymi. Piec 45min.
PRZEPIS ZOSTA£ NADES£ANY NA DRUG¡ EDYCJÊ KONKURSU PYCHOTKI PRZEZ MADZINÊ

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email