Re:Drugi Konkurs Pychotki

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Drugi Konkurs Pychotki Re:Drugi Konkurs Pychotki

Magdalena
Participant
Posted on 19 marca 2005 at 12:32

PIERNIK KWIATEK
*3 SZKL M¡KI
*1,5 SZKL CUKRU
*1/2 KOSTI MAS£A
*3 JAJA
*3 £Y¯KI MIODU
*3 £Y¯ECZKI SODY
MASA;
*1 L MLEKA
*1/2 SZKL KASZY MANNY
*1 KOSTKA MAS£A
*1,5 SZKL CUKRU PUDRU
* ZAPACH WANILIOWY
UTRZEÆ JAJA Z CUKREM I MAS£EM, DODAÆ MIÓD, SODÊ, M¡KÊ I WYRABIAC.PODZIELIÆ JE NA 3 CZʦCI, 3 PLACKI I UPIEC NA JASNO BR¡ZOWY KOLOR SZYBKO SIÊ PIECZE. PIEKARNIK NAGRZANY.PO UPIECZENIU OSTUDZIÆ I KA¯DY PRZECI¡Æ WZD£Ó¯ NA 2 CZʦCI.URZEÆ MAS£O Z CUKREM I CA£Y CZAS UCIERAJ¡C DODAWAÆ POWOLI UGOTOWAN¡ KASZÊ MANN¡ NA MLEKU I OCZYWI¦CIE OSTUDZON¡.NA KONIEC WLAÆ ZAPACH WANILIOWY.PRZE£O¯YÆ PLACKI MAS¡, OWIN¡Æ CIASTO CELOFANEM I ODSTAWÆ NA 1 DZIEÑ , ABY NABRA£ WILGOCI .SMACZNEGO!
PRZEPIS ZOSTA£ NADES£ANY NA DRUG¡ EDYCJÊ KONKURSU PYCHOTKI PRZEZ MADZINÊ
🙂
PIERNIK WYLEWANY
*3 SZKL M¡KI
*1/2 KOSTKI MARGARYNY
*1 SZKL CUKRU
*2 JAJA
*S£OIK DZEMU
*PRZYPRAWA DO PIERNIKA
*3 £Y¯ECZKI SODY
*2 £Y¯ECZKI KAKAO
*1 SZKL MLEKA
MARGARYNÊ ,JAJA I CUKIER UTRZEÆ.M¡KÊ, PRZYPRAWÊ , SODÊ ,KAKAO, WYMIESZAÆ.DO UTARTEJ MARGARYNY JAJ ,CUKRU STOPNIOWO DODAWAÆ SYPKIE SK£ADNIKI.MIESZAJ¡C DOLEWAÆ MLEKOI D¯EM.CIASTO DOBRZE UTRZEÆI WYLAÆ NA BLACHÊ.GDY SIÊ UPIECZE , POLAÆ POLEW¡ I POSYPAÆ WIÓRKAMI.SMACZNEGO!
PRZEPIS ZOSTA£ NADRS£ANY NA DRUG¡ EDYCJÊ KONKURSU PYCHOTKI PRZEZ MADZINÊ
🙂
POLEWA
*3 £Y¯KI KAKAO
*3 £Y¯KI CUKRU PUDRU
*1 £Y¯KA MARGARYNY
*3 £Y¯KI ¦MIETANY
MARGARYNÊ ROZTOPIÆ DODAÆ KAKAO WYMIESZAÆ, DODAÆ CUKIER .PODGRZAÆ MIESZAJ¡C DODAÆ ¦MIETANÊ.
PRZEPIS ZOSTA£ NADES£ANY NA DRUG¡ EDYCJÊ KONKURSU PYCHOTKI PRZEZ MADZINÊ
CIASTO Z OWOCAMI PROSTE
🙂
*4 JAJA
*2 SZKL M¡KI
*1 £Y¯ECZKA PROSZKU DO PIECZ
*1 SZKL CUKRU
*2 £Y¯KI OLEJU
JAJA UBIÆ W CA£O¦CI Z CUKREM.M¡KA,OLEJ,PROSZEK WYMIESZAÆ .CIASTO WYLAÆ DO TORTOWNICY I NAK£ADAÆ OWOCE RÓ¯NE .W£O¯YÆ DO NAGRZANEGO PIEKARNIKA.PIEC220C-40 MIN
PRZEPIS NADES£ANY NA DRUG¡ EDYCJÊ KONKURSU PYCHOTKI PRZEZ MADZINÊ
🙂
Szarlotka-kruche

• 60dag m±ki(wiêksza po³owa z torebki)
• 1.5 kostki margaryny
• 3 ¿ó³tka
• 2 gar¶cie cukru pudru
• 2 ³y¿eczki proszku do piecz
• jak nie ma t³uszczu to wlewa siê ¶mietanê.

Margarynê dobrze sch³odzon±, poszatkowaæ no¿em z m±k±
I wszystkie sk³adniki dobrze zagnie¶æ.
Ciasto wk³adamy do lodówki na 12 godz. Ciasto dzielimy na
Dwie czê¶ci. Jab³ka uduszone z cukrem na³o¿yæ na uprzednio
Podpieczony spód a na wierzch jab³ek na³o¿yæ drug± czê¶æ ciasta
Surowego i pieczemy. Piec 250C
Po upieczeniu posypaæ cukrem pudrem
RZEPIS NADES£ANY NA DRUG¡ EDYCJÊ KONKURSU PYCHOTKI PRZEZ MADZINÊ
🙂
Babka Mateczki

• 3 jaja
• 1 szkl. m±ki
• 12 szkl. m±ki zmieniacz
• 1 kostka margaryny
• 1 szkl cukru
• 1 p³aska ³y¿eczka proszku do piecz.
• 1 cukier waniliowy
• rodzynki, bakalie

Jajka ubiæ z cukrem. Dodaæ m±kê, proszek do piecz. Rozmieszaæ.
Roztopiæ margarynê i wlaæ do ciasta ubijaæ bez przerwy.
Dodaæ aromaty, bakalie.Piec170C~45min.
PRZEPIS NADES£ANY NA DRUG¡ EDYCJÊ KONKURSU PYCHOTKI PRZEZ MADZINÊ
🙂
Pianka z owocami

• 1 puszka mleka zagêszczonego (mleko dobrze sch³odzone)
• 2 pomarañcze lub inne owoce
• 3 galaretki w zale¿no¶ci od owoców

Dwie galaretki rozpu¶ciæ w 12 litra wody, wystudziæ.
Sch³odzone mleko ubijaæ, a¿ zgêstnieje – konsystencja piany.
Do piany dodaæ galaretkê i dalej ubijaæ, a¿ zrobi siê sztywna
Wylaæ na tortownicê odstawiæ do zastygniêcia
Ozdobiæ owocami zalaæ rozpuszczon± galaretk±. Oziêbiæ.
PRZEPIS NADES£ANY NA DRUG¡ EDYCJÊ KONKURSU PYCHOTKI PRZEZ MADZIN
Kremówka -Alusia

• 30 dag m±ki (1 czubata szklanka)
• 25 dag margaryny zwyk³ej
• 12 szkl ¶mietany

15 dag m±ki zsiekaæ z t³uszczem a drugie 15 dag zsiekaæ ze ¶mietan± tak jak kroi siê ciasto. Nastêpnie po³±czyæ obydwa ciasta i zsiekaæ na jednolit± masê i w³o¿yæ do lodówki. Piec 190-200 ; ciasto francuskie .

Masa do kremówki
• 1 litr mleka
• 1 szkl. cukru
• 4 ¿ó³tka
• 2 ca³e jaja
• 3 ³y¿ki m±ki zwyk³ej
• 3 ³y¿ki m±ki ziemniaczanej
• 1 ³y¿ka mas³a
• olejek waniliowy
• cukier waniliowy

3 szklanki mleka zagotowaæ i 1 szklankê zostawiæ do rozpuszczenia. Utrzeæ z cukrem jaja do tego wsypaæ m±kê i resztê mleka. Na koñcu jak masa bêdzie styg³a dodaæ mas³o i zapach.
PRZEPIS NADES£ANY NA DRUG¡ EDYCJÊ KONKURSU PYCHOTKI PRZEZ MADZINÊ

~220C ~ Margarynki –Zosia

• 12 kg margaryny
• 12 kg m±ki (3 szkl)
• 1 ca³e jajo
• 1 ¿ó³tko
• 1 ³y¿ka cukru
• trochê soli
• 2 dag dro¿d¿y
• 5 ³y¿ek ¶mietany kwa¶nej

Zarobiæ ciasto w³o¿yæ do lodówki na 2 godz .rozwa³kowaæ i pokroiæ na romby w ¶rodek daæ marmoladê upiec w nagrzanym piekarniku 15 MIN
PRZEPIS NADES£ANY NA DRUG¡ EDYCJÊ KONKURSU PYCHOTKI PRZEZ MADZINÊ

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email