Re:Drugi Konkurs Pychotki

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Drugi Konkurs Pychotki Re:Drugi Konkurs Pychotki

admin
Keymaster
Posted on 7 marca 2005 at 12:51

Witojcie! Wydaje mi siê ¿e pisze we w³a¶ciwym miejscu, zdaje siê tylko ¿e zapomnia³am dopisaæ "przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycje Konkursu Pychotki" przez Ga¼dzinê.To przez tê kawê po…. A co wy my¶lita ¿e u nos w górach to zasiêgu nie mamy, ja te¿ chcê powalczyæ o tego eriksona czy co tam mocie.Nied³ugo nade¶le brakuj±ce zdaje siê cztery przepisy tylko je wyprubuje i trochê siê obrobie.Dzisiaj w nocy znów nawali³o ¶niegu i duje tak ¿e ¶wiata nie widaæ. Mam nadzieje ¿e mnie nie wyrzucita z tego miejsca. Za wyrozumia³o¶æ dziêkujê zw³aszcza ¿e jestem pocz±tkuj±cym intern. I bardzo proszê nie wo³ajcie do mnie " witajcie Ga¼dzina" bo u nos jest podobny wyraz gadzina a to znacy ca³kiem co innego.Wola³a bym " witajcie Ga¼dzino".Wasa Ga¼dzina -góralka prawie spod samiu¶kich tater. 🙂
A niech tam robota nie zaj±c podom wam przepis na pysn± Æwik³ê po Pastersku:
1. czerwone buraki 1 kg.
2. chrzan tarty dwie ³y¿ki, sól, ocet, cukier do smaku odrobina kminku.
Buraki umyæ, ugotowaæ i zetrzeæ natarce-grube oczka.Chrzan wymieszaæ z burakami, kminkiem, sol±, octem i cukrem.Mo¿na dodac nieco przegotowanej wody gdy bêdzie za suche."Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki"przez Ga¼dzinê.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email