Re:Dlaczego?

Home Forums Działy Kuchnie Świata Dlaczego? Re:Dlaczego?

marek
Participant
Posted on 9 lutego 2005 at 17:31

Vjesja naprawdê nie wiem co zrobi³a¶ nie tak, procedura publikacji na forum wyglada tak:
1) wpisujesz temat
2) w ramce wpisujesz tekst
3) klikasz pod ramk± na wy¶lij
I pewnie w poz. 3 pope³ni³a¶ b³±d klikaj±c anuluj innej przyczyny nie znajdujê. Ja zawsze d³ugie teksty piszê najpierw w wordzie a potem kopiujê i wklejam, to zapewnia bezpieczeñstwo ¿e nie stracê soro pracy za przyczyn± np zawieszenia siê komputera czy te¿ zaniku pr±du. Tak mi przykro vjeseja. 🙁

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email