Re:Dieta South Beach

Home Forums Działy Diety Dieta South Beach Re:Dieta South Beach

Katarzyna
Participant
Posted on 22 stycznia 2005 at 21:00

Dziêki, Tinca za adresy. Za ¿yczenia powodzenia te¿, na szczê¶cie jeszcze nie muszê siê odchudzaæ (56 kg). Moja bliska ‚niezinternautowana’ kole¿anka ma problemy z nadwag± i próbowa³a wszystkiego. Ale za bardzo kocha je¶æ. A s³ysza³am, ¿e na tej diecie nie trzeba siê ograniczaæ w ilo¶ci. Ja bym nie da³a rady tej diety stosowaæ, poniewa¿ kocham chleb. Nie wyobra¿am sobie ¿ycia bez choæ odrobiny razowego albo ¿ytniego chleba dziennie.
Jeszcze raz dziêki.
Bazylia

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email