Re:Decyzja administracyjna.

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Decyzja administracyjna. Re:Decyzja administracyjna.

marek
Participant
Posted on 8 marca 2005 at 13:34

Kasiu to nie tak. W nocy , wczorajszej nocy napisa³em ostrzezenie. Gdyby¶ potraktowa³a je powa¿nie nie byloby problemu. A tak jest jak jest….. i mnie jest równie przykro, a mo¿e i bardziej, ale tylko taka decyzja mog³a byc podjêta.

Post edited by: tinca, at: 2005/03/08 10:40

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email