Re:czy wypada…

Home Forums Dzia┼éy Hudy Park czy wypada… Re:czy wypada…

marek
Participant
Posted on 19 lutego 2005 at 16:02

Oczywi¶cie Aga, sam o tym my¶la³em i chcia³bym aby w miarê mo¿liwo¶ci zawrzeæ w po¶cie ocenê produktu. Dobre produkty to nobilitowaæ bêdzie, przed z³ymi ostrze¿emy potêcjalnych nabywców. ­čÖé Oczywi¶cie proszê traktowaæ moje uwagi jako sugestje.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email