Re:Cztowe spotkanie

Home Forums Działy Hudy Park Cztowe spotkanie Re:Cztowe spotkanie

leon
Participant
Posted on 31 grudnia 2004 at 02:40

[b]admin pisze:[/b]
[quote][b]Obecny czat jest tylko tymczasowy – nied³ugo bêdzie lepsze rozwi±zanie.[/b]
Teraz te¿ bêdzie wiêcej czasu na zajêcie siê sprawami technicznymi na Pychotce.
Musze popoprawiaæ kilka b³êdów w skryptach.[/quote]
[color=#008000]No to poprawiaj… poprawiaj Adminku. Ale z tym dzwiekiem to byloby fajnie, prawda Adminku?[/color]
Aaa… jeszcze podglad nie podglada.

Post edited by: eljot, at: 2004/12/30 23:41

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email