Re:Cztowe spotkanie

Home Forums Działy Hudy Park Cztowe spotkanie Re:Cztowe spotkanie

Administrator
Keymaster
Posted on 30 grudnia 2004 at 16:25

[b]Obecny czat jest tylko tymczasowy – nied³ugo bêdzie lepsze rozwi±zanie.[/b]
Teraz te¿ bêdzie wiêcej czasu na zajêcie siê sprawami technicznymi na Pychotce.
Musze popoprawiaæ kilka b³êdów w skryptach.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email