Re:Czechy i Słowacja

Home Forums Działy Kuchnie Świata Czechy i Słowacja Re:Czechy i Słowacja

Rafał
Participant
Posted on 15 sierpnia 2005 at 23:16

Aroganccy to s± w knajpach popularnych, obstawionych przez nadzianych Anglików. Polak takich napiwków nie zostawia, wiêc jest konkurencj± dla tych lepszych klientów. Wiêc nas goni± do¶æ ordynarnym zachowaniem. W knajpach nie obleganych przez turystów s± normalni.
Jak piwo u naszych po³udniowych s±siadów, to albo ciemne (którego u nas nie ma wcale), albo z ma³ego browaru. Te z du¿ych, wykupionych przez zachodnie koncerny to ju¿ zupe³nie pozbawiona duszy przemys³ówka, podobnie jak u nas. Z legendarnymi velkopopovickym i plzeñskim (znanym u nas jako pilsner urquell)w³±cznie.
Z czeskiej kuchni warto poleciæ wspomniane ju¿ knedliki (zw³aszcza z gulaszem), a ze s³owackiej wszelkie wyroby bryndzowe i wysma¿any syr, czyli ser ¿ó³ty panierowany i obsma¿any. Mo¿e nie dostarcza szczególnych wra¿eñ smakowych, ale jest smaczny.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email