Re:cukierki ślazowe

Jola
Participant
Posted on 25 maja 2005 at 20:09

¦lazowych nie znam, ale Æwierczakiewiczowa poleca na kaszel gumowe. Podajê przepis:
1 kg gumy arabskiej w proszku
1 kg cukru
1 litr wody
100 ml wody z kwiatu pomarañczy
12 bia³ek z jajek
Gumê wymieszaæ z zimn± wod±,lekko podgrzaæ do rozpuszczenia, dodaæ cukier i zagê¶ciæ "do têgo¶ci gêstego syropu".Dodaæ po trochu zapach i bia³ka ca³y czas mieszaj±c.P³yn powinien staæ siê "ciastowaty". Wy³o¿yæ na p³ytê przysypan± cukrem i rozwa³kowaæ.pokroiæ w kawa³ki.
Mo¿e Ci siê przyda :laugh:

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email