Re:Co ugotować ukochanej osobie?

Home Forums Temat Specjalny Walentynki i inne ważne dni. Co ugotować ukochanej osobie? Re:Co ugotować ukochanej osobie?

admin
Keymaster
Posted on 29 sierpnia 2005 at 12:40

Najpierw poda³abym tort jab³kowy,potem ciep³± kolacyjkê np.ptysie z pieczarkami + sa³atka meksykañska z tuñczykiem i popijaliby¶my nalewk± z wi¶ni w³asnego wyrobu. Wszystko przy ¶wiecach. Nied³ugo to wszystko podam poniewa¿ mam rocznicê kiedy pozna³am mojego mê¿a(on te¿ co¶ ma przygotowaæ). :laugh:

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email