Re:Co jedzą Eskimosi?

Home Forums Działy Kuchnie Świata Co jedzą Eskimosi? Re:Co jedzą Eskimosi?

Rafał
Participant
Posted on 15 sierpnia 2005 at 23:22

[b]tinca pisze:[/b]
[quote][b][i]Za górami, za lasami…[/i][/b]
Dla amatorów wra¿eñ kulinarnych podajê przepis na eskimosk± zupê. Gotujemy na wodzie miêso np. focze, nastêpnie do powsta³ego "roso³ku" po wyjêciu miêsa dodajemy zimn± focz± krew i mieszamy intensywnie podgrzewaj±c prawie do momentu wrzenia (¿eby krew nie skoagulowa³a). Musicie tylko postaraæ siê o focz± krew, a sensacja na przyjêciu rodzinnym gwarantowana!
[b][i]Zagadka zdrowia Eskimosa…[/i][/b]
[url]http://www.sggw.waw.pl/~zcz_knzd/gazetka/8/0814.html[/url][/quote]
O tak, a za go¶æmi wpada policja, zaalarmowana przez rozw¶cieczonych ekologów i naukowców stacji morskiej na Helu. Foki s± pod ¶cis³± ochron± w ca³ej Europie (z wyj±tkiem Norwegii i chyba Islandii, no i na Dzikim Wschodzie).

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email