Re:ciasto zagadka biblijna

Home Forums Przepisy czytelników Szukam przepisu na…. ciasto zagadka biblijna Re:ciasto zagadka biblijna

Katarzyna
Participant
Posted on 20 kwietnia 2005 at 23:31

. 250 g, Psalm 55, werset 22 – mas³o
2.6 sztuk, Izajasz (10,14) – jajka
3. 1,5 fili¿anki, Ks. Sêdziów (14,18 ) – miód
4. 4,5 fili¿anki, I Ks. Królewska (5,2) "Salomon przys³a³ do Chirama takie poselstwo"
5. 2 fili¿anki, Ks. Kap³añska (19,10)
6. fili¿anka, Ks. Liczb (17,23)
7. szczypta, Ks. Kap³añska (2,13)
8. 3-4 ³y¿eczki, Jeremiasz (6,20) – kadzid³o i korzenie, to podejrzewam, ¿e korzenie 😀
9. 3/4 fili¿anki, Ks. Sêdziów (4,19) – mleko albo woda, bo oba s± w wersecie wymienione (pewno mleko)
10. 3 ³y¿eczki proszku do pieczenia

Mam Bibliê Brytyjskiego Toarzystwa Biblijnego, która ró¿ni siê nazwami ksi±g od katolickich, dlatego nie wiem, które ksiêgi to Kap³añska i Liczb. W I Królewskiej musia³a nast±piæ pomy³ka, z tym korzeniem pewnie inne t³umaczenie.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email