Re:Chleb esseński, chleb ezechiela dla grupy 0

Home Forums Działy Diety Chleb esseński, chleb ezechiela dla grupy 0 Re:Chleb esseński, chleb ezechiela dla grupy 0

marek
Participant
Posted on 16 października 2005 at 22:26

[i]Zbo¿a
[b]Wskazane:[/b] Nie ma, poniewa¿ nale¿y ca³kowicie wyeliminowaæ je z diety.
[b]Unikaæ:[/b] Kie³ków pszenicy, m±ki z owsa, m±ki zbo¿owej, otrêbów z owsa lub z pszenicy, p³atków familia, kukurydzianych, siedem-zbó¿, grape nut,pszenicy skrobi.[/i]
Jak widziusz nale¿y raczej takiego pieczywa unikac.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email