Re:CHAT

Home Forums Działy Hudy Park CHAT Re:CHAT

admin
Keymaster
Posted on 10 sierpnia 2005 at 14:25

Moi Kochani witam Was serdecznie!!
Szkoda ,ze na tym fajnym czaciku jest tak ma³o uzytkowników.
Zajrza³am do Was przez przypadek i przyjeli¶cie mnie jak
" nowego cz³onka rodzinki kulinarnej"choæ by³am krótko —
czas spêdzi³am bardzo mi³o. :laugh:
Mam nadziejê.ze bêdzie nas o wiele wiêcej!!
I tego Wam ¿yczê!!
Ca³ujê i pozdrawiam 🙂
Frykadelka :laugh:

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email