Re:Boże Narodzenie

Home Forums Temat Specjalny Boże Narodzenie Boże Narodzenie Re:Boże Narodzenie

admin
Keymaster
Posted on 21 grudnia 2004 at 00:33

Drogi zespole redakcyjny
Ciepluchnych, bia³ych, zdrowych oraz spokojnych ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia!
Du¿o u¶miechu i jeszcze wiêcej mi³o¶ci w nadchodz±cym Nowym Roku

[u]SPECJALNE ¯YCZENIA DLA CZ£ONKA ZESPO£U REDAKCYJNEGO [/u]
(który dba o dobry nastrój forumowiczów, a nie dla tego, który wyjecha³ i zostawi³ kogo¶ w kraju)

A wiêc…..specjane ¿yczenia zostan± dostarczone w wigiliê oko³o po³udnia:)

Niech te ¶wiêta bêd± dla wszystkich PYCHA :laugh:

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email