Re:Bledy ortograficzne

Home Forums Działy Hudy Park Bledy ortograficzne Re:Bledy ortograficzne

Katarzyna
Participant
Posted on 20 lutego 2005 at 04:33

B³êdy siê zdarzaj± i zdarzaæ bêd±. Ale faktycznie wstyd, ¿e na polskiej stronie byki siedz±. Mam propozycjê, ¿eby zg³aszaæ gdzie¶ zauwa¿one b³êdy, ale tak dyskretnie i wtedy szefostwo bêdzie mog³o je po cichutku poprawiæ. Mo¿e jaki¶ specjalny ukryty w±tek?
B.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email