Re:Bigos

Katarzyna
Participant
Posted on 26 stycznia 2005 at 10:32

Dzieñ dobry.
Przeczyta³am Twój przepis i a¿ mi ¶linka polecia³a. Bigos, który ja robiê w zasadzie prawie nie ró¿ni siê od Twojego. Je¶li pozwolisz, ¶ci±gnê pomys³ na dodanie do bigosu wody po gotawaniu grzybów, ju¿ czujê ten lekuchno grzybowy posmaczek kapusty, mniam.
Miêsa dodajê mniej, tyle tylko, ¿eby by³ smak i ‚co¶ na z±b’, ale ja jestem trochê bezmiêsna i miêsa jem bardzo ma³o.
Bez zasma¿ki, koniecznie, masz ¶wiêt± racjê!
Wstêpne gotowanie kapusty kiszonej w mojej kuchni trwa krócej, ale nastêpnym razem spróbujê ca³± godzinê, tak jak Ty. Wino tak, koncentrat czasem, czasem troszkê miodu, mój ulubiony gryczany ma lekk± goryczkê i do bigosu pasuje idealnie.
Czosnku nigdy nie dodawa³am.
Podczas gotowania (te¿ do 7 dni) nie zamra¿am, wstawiam po prostu do lodówki i tam w zimnie siê ‚przegryza’.
Aha, dodajê chyba wiêcej grzybów, nie wiem ile to na wagê, ale ze dwie gar¶cie, bardzo lubiê grzyby.
Pozdrawiam
B.

Post edited by: Bazylia, at: 2005/01/26 07:33

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email