Re:Bigos

Katarzyna
Participant
Posted on 25 stycznia 2005 at 23:58

Witaj Anerite!
Wiem, ¿e to brzmi przedziwnie, dlatego w³a¶nie zwróci³o moj± uwagê. Byæ mo¿e okaza³oby siê to czym¶ paskudnym, nie wiem. Bêdê poszukiwaæ, jak co¶ znajdê, na pewno dam znak.
A o Twój przepis na bigos poproszê. Ka¿da rodzina ma swoje patenty na bigos i jestem ciekawa Twojego. Teraz mam urwanie g³owy, ale jak trochê siê wygrzebiê spod zwa³ów roboty, napiszê przepis mojej rodziny.
Pozdrawiam. B.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email