Re:bazylia ponad wszystko

Home Forums Działy Zioła w mojej kuchni i ogrodzie bazylia ponad wszystko Re:bazylia ponad wszystko

marek
Participant
Posted on 17 września 2005 at 21:47

Bazylia
Ma mi³y, korzenny, s³odkawy i pikantny smak i zapach. Lubi rosn±æ w nas³onecznionym miejscu, os³oniêtym od wiatru i mrozu, doskonale mo¿na uprawiaæ j± w doniczkach. Najczê¶ciej u¿ywa siê li¶ci do sosów, zw³aszcza pomidorowych, bo bazylia, jak ¿adna przyprawa komponuje siê z tymi popularnymi warzywami. Mo¿na li¶ci bazylii dodawaæ do rozmaitych sa³atek, ¶wietnie smakuje z czosnkiem. Bazylia jest doskona³± przypraw± do zup, potraw z ryb i drobiu, kotletów wieprzowych, sa³atek, twarogów, jaj, omletów, sa³atki z krabów, zielonych sosów oraz mas³a zio³owego. Najbardziej jednak znane danie, którego podstaw± jest bazylia to w³oskie pesto.
Li¶cie bazylii mo¿na zamroziæ (najpierw trzeba je z obu stron posmarowaæ oliw±), mo¿na te¿ przechowywaæ w oliwie z sol± lub samej soli. U¿ywa siê jej równie¿ do aromatyzowania octu albo oleju.
Powszechnie uwa¿a siê ¿e bazylia dzia³a przeciwdepresyjnie, poprawia nastrój i dodaje si³.
[img size=150]http://img139.imageshack.us/img139/3002/bazylia1xs.jpg[/img]

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email