Re:bazylia ponad wszystko

Home Forums Działy Zioła w mojej kuchni i ogrodzie bazylia ponad wszystko Re:bazylia ponad wszystko

marek
Participant
Posted on 30 stycznia 2005 at 15:24

Tak Bazylio masz racjê kozieradka wchodzi w sk³ad curry. A sk³ad tej przyprawy wygl±da nastêpuj±co: kurkuma, kozieradka, kolendra, ziarno gryki, papryka ostra, kmin rzymski, go¼dziki, cynamon, ga³ka muszkato³owa, imbir, sól, czosnek.

Kozieradka pospolita
Zwana Bo¿± Trawk± Trigonella foenum; przypomina z wygl±du koniczynê. Uprawiana jest w wielu krajach, w tym g³ównie w ¶ródziemnomorskich. Tak¿e w Polsce. Zbierane s± str±ki, z których po osuszeniu wybierane sa nasiona.
Zapach kozieradki jest bardzo podobny do sera zwanego parmezanem. W niektórych erstauracjach u¿ywa siê tego surowca w postaci zmielonych nasion lub sproszkowanego ziela jako dodatku, ale tylko w bardzo ma³ej dawce, do potartego, twardego sera, albo te¿ do twarogu, makaronu, surówek i innych potraw, podnosz±c ich smak i zapach.
Wiele lat nasiona kozieradki u¿ywano w stanach wychudzenia i os³abienia dla pobudzenia apetytu i przyspieszenia przemiany materii.

[img size=150]http://www.diabetes-herbs.com/trigonella-foenum.jpe[/img]

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email