Re:Bazylia osiągneła

Home Forums Działy Hudy Park Bazylia osiągneła „Wyższy poziom” Re:Bazylia osiągneła

Katarzyna
Participant
Posted on 13 lutego 2005 at 13:30

Bo mam stareñki komputer i jak w³a¿ê na czat, to mi melduje, ¿e nie da rady, bo bêdzie wolno dzia³a³. I jak mimo to w³a¿ê, to pojawia siê niebieskie t³o i koniec. W dodatku okienko czatowe jest du¿e, a mój monitor raczej malutki i widzê tylko 1/któr±¶ okna. Mo¿e pod koniec roku dorobiê siê czego¶ lepszego, na razie nic z tego. I tak jestem szczê¶liwa, ¿e mój staruszek dzia³a, chocia¿ potrafi zawiesiæ siê kilka razy pod rz±d. Tak¿e trzymajcie kciuki, ¿eby mi ca³kiem nie pad³, bo wtedy zap³aka³abym siê z têsknoty za Wami.
B.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email