Re:Autoryzacja

Home Forums Działy Hudy Park Autoryzacja Re:Autoryzacja

Jola
Participant
Posted on 6 sierpnia 2005 at 21:29

przed chwil± sprawdza³am,nie dzia³a.
Jak chcia³am napisaæ wczoraj,bardzo siê cieszê,¿e co¶ robicie z b³êdami i je¶li mogê w czym¶ pomagaæ,to ja bardzo chêtnie.
Na pocz±tek,wczoraj,jak chcia³am wys³aæ odpowied¿,pokaza³ mi siê taki komunikat : Service Temporarily Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Apache/1.3.32 Server at http://www.pychotka.pl Port 80
Mo¿e to w czym¶ pomo¿e
Jola

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email