Re:Autoryzacja

Home Forums Działy Hudy Park Autoryzacja Re:Autoryzacja

Jola
Participant
Posted on 8 sierpnia 2005 at 20:52

U mnie wystêpuj± takie b³êdy:
-wyszukiwarka po wpisaniu np. wermut,kieruje mnie na stronê startow±.
-linki z prawej czê¶ci strony g³ównej (alkohole) otwieraj± stronê z napisem,¿e brak mi autoryzacji
-nigdzie w przepisach nie ma linków do napoi,alkoholi ani drinków
Trudno¶ci te nadal wystêpuj±-dopiero co sprawdza³am

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email