Re:Autoryzacja

Home Forums Działy Hudy Park Autoryzacja Re:Autoryzacja

Jola
Participant
Posted on 8 sierpnia 2005 at 13:25

Marku,Irenko,Pawe³ ma racjê.Gdy nie jeste¶ zalogowana,pod komunikatem o braku autoryzacji jest wezwanie do zalogowania siê.Ale zalogowanie nie otwiera dostêpu,sprawdza³am.Jola

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email