Re:Autoryzacja

Home Forums Działy Hudy Park Autoryzacja Re:Autoryzacja

marek
Participant
Posted on 8 sierpnia 2005 at 00:01

Irenko, odnoszê wra¿enie ¿e sugerujesz nam z³o¶liwo¶æ i ograniczenie dostêpu. To bzdura i nie ma znaczenia czy kto¶ pisa³ sporo, czy ma³o, czy zgo³a nic. Wszyscy maja takie same prawa. Wszyscy którzy maj± ochotê tutaj bywaæ. Gdyby to by³o tak proste usterki ju¿ by nie by³o. Nie dolewaj wiec oliwy do ognia którego nie ma. Pozdrawiam.

Post edited by: tinca, at: 2005/08/07 22:05

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email