Re:Autoryzacja

Home Forums Działy Hudy Park Autoryzacja Re:Autoryzacja

admin
Keymaster
Posted on 7 sierpnia 2005 at 22:12

tak to prawda przy otwieraniu niektórych artyku³ów pojawia siê komunikat wymagana autoryzacja.Nie masz autoryzacji by zobaczyæ ten zasób.
Musisz siê zalogowaæ.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email