Re:Amerykańskie impresje kulinarne

Home Forums Działy Kuchnie Świata Amerykańskie impresje kulinarne Re:Amerykańskie impresje kulinarne

Katarzyna
Participant
Posted on 22 stycznia 2005 at 02:35

Czy ja dobrze zrozumia³am????!!!! Czy w Stanach nie mo¿na kupiæ twarogu????!!!!! Oj, jestem zszokowana! Naprawdê musisz go robiæ sama? Tego siê nie spodziewa³am, s³owo. Z tego, co piszesz, wynika, ¿e równie¿ nie znaj± tam sernika. Wybacz to moje zdziwienie, ale twaróg wydaje mi siê czym¶ tak ma³o egzotycznym, oczywistym, ¿e mnie przytka³o do tego stopnia.
Mam jeszcze pytanie: czasem obija mi siê o uszy informacja, ¿e w czasie obiadu na Thanksgiving Day Amerykanie jedz± do indyka jakie¶ specjalnie przyrz±dzone ziemniaki, nie wiem, czy czego¶ nie pokrêci³am. Wiesz co¶ o tym?
A sposób robienia twarogu i owszem, przyda³by siê. Moja Babcia go robi³a, ale troszkê nie jestem pewna, czy pamiêtam.
Pozdrawiam
Bazylia

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email