Re:Amerykańskie impresje kulinarne

Home Forums Działy Kuchnie Świata Amerykańskie impresje kulinarne Re:Amerykańskie impresje kulinarne

Katarzyna
Participant
Posted on 20 stycznia 2005 at 00:08

Dobry wieczór, Aneritte. U Ciebie to pewnie dzieñ dobry.
Bardzo mnie interesuje jedna rzecz, mianowicie to, jak sobie Polacy radz± w Stanach z ‚ichnimi’ produktami. Czy da siê zrobiæ nasze tradycyjne jedzenie nie rujnuj±c siê w jakich¶ specjalistycznych delikatesach? No bo na przyk³ad zsiad³e mleko odpada, nie wiem, jak tam z kiszeniem ogórków. Czy mo¿na dostaæ dro¿d¿e, grzyby (bo zbieraæ siê pewnie ich w lesie nie da) i tym podobne drobiazgi, które tu s± normalne i naturalne, a tam u Ciebie mog± urastaæ do rangi problemu. I strrrraaaasznie Ci wspó³czujê z powodu chleba. Nie wyobra¿am sobie po prostu ¿ycia bez dobrego ¿ytniego chleba. A mo¿e sama pieczesz sobie chleb?
Pozdrawiam serdecznie.

Post edited by: Bazylia, at: 2005/01/19 21:09

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email