Re:Amerykańskie impresje kulinarne

Home Forums Działy Kuchnie Świata Amerykańskie impresje kulinarne Re:Amerykańskie impresje kulinarne

Katarzyna
Participant
Posted on 18 stycznia 2005 at 21:30

W arcyciekawej ksi±¿ce pani Katarzyny Pospieszyñskiej "Przygoda kulinarna" wyczyta³am, ¿e niezwykle popularne s± w Stanach bu³eczki zwane ‚baking powder biscuits’. By³o to podobno ulubione danie Lincolna, takie bu³eczki podawane na gor±co z bia³ym sosem na ¶niadanie. Przepis jest nastêpuj±cy:
2 szklanki m±ki
3 ³y¿eczki proszku do pieczenia
1 ³y¿eczka soli
4-6 ³y¿ek zimnego mas³a lub margaryny
2/3 szklanki zimnego mleka
– m±kê z sol±, proszkiem do pieczenia i mas³em posiekaæ,
– wlaæ mleko i szybko zagnie¶æ ciasto,
– rozwa³kowaæ na placek o 2 cm grubo¶ci, szklank± wyci±æ kr±¿ki,
– wstawiæ do mocno nagrzanego piekarnika (2230 stopni) i piec przez 12 minut,
– podawaæ na gor±co z mas³em, ¿ó³tym serem lub d¿emem.
Bu³eczki powinny mieæ ciemnoz³ot± skórkê, a ¶rodek miêkki i bardzo puszysty.
Nie robi³am tych bu³eczek (byæ mo¿e jeszcze), posi³kowa³am siê ksi±¿k± pani Pospieszyñskiej. Jest tu tego du¿o wiêcej, ze Stanów i z ca³ego ¶wiata. Kto interesuje siê kuchniami ¶wiata, powinien t± ksi±¿kê mieæ.
Pozdrawiam.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email