Re:A może rozmaryn!!!

Home Forums Działy Zioła w mojej kuchni i ogrodzie A może rozmaryn!!! Re:A może rozmaryn!!!

marek
Participant
Posted on 17 września 2005 at 13:13

My¶lê ¿e warto odrobinê rozwin±æ ten temat. Zio³a poprawiaj± smak potraw, u³atwiaj± trawienie. S± bardzo przydatne w kuchni.
[b]Rozmaryn.[/b]
Aromatyczna ro¶lina znad Morza ¦ródziemnomorskiego, dekoracyjna, z bladoniebieskimi kwiatami, które b³yszcz± w pó³mroku. W czasach antycznych po¶wiêcona bogini Wenus, wierzono, ¿e zapewnia szczê¶cie i rado¶æ, nie powinno wiêc rozmarynu zabrakn±æ w ¿adnym domu. Ro¶nie dziko w Europie i Ameryce, u nas uprawia siê go najczê¶ciej w doniczce. Ma sztywne, ostre, ¿ywiczne, podobne do igie³ek li¶cie, które zawieraj± olejek kamforowy, maj± gorzkawy, korzenny smak. Dodaje siê suszonych lub ¶wie¿ych li¶ci do t³ustych miês, kie³bas, kotletów, farszów, pasztetów, gdy¿ u³atwiaj± trawienie t³uszczów. Tradycyjnie ok³ada siê nimi upieczon± baraninê i jagniêcinê, miêso królika, dziczyznê. Doskonale smakuje te¿ z rybami i drobiem. Rozmarynem przyprawia siê gotowe potrawy. Ga³±zkami ¶wie¿ego rozmarynu aromatyzuje siê oleje i octy.
[img size=150]http://img138.imageshack.us/img138/6206/rozmaryn7mj.jpg[/img]

Post edited by: tinca, at: 2005/09/17 19:41

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email