Re:A może rozmaryn!!!

Home Forums Działy Zioła w mojej kuchni i ogrodzie A może rozmaryn!!! Re:A może rozmaryn!!!

marek
Participant
Posted on 7 września 2005 at 11:00

¦wietna przyprawa, aromatyczna i pomagaj±ca w trawieniu. Mnie niestety nie udaje siê jako¶ nic w donicach wychodowaæ, zasiane zio³a i owszem kie³kuj±, ale potem wyrasta z nich rachityczna ro¶linka lub umieraj±. Mo¿e podzielicie siê informacjami jak siê za to zabraæ? Jaka gleba, jak zasilaæ, jak pielêgnowaæ? My¶lê ¿e informacje te bêd± przydatne dla wielu zainteresowanych. Dziêkujê Izuniu. Pozdrawiam 🙂

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email