Re:A co Wy myślicie???

Home Forums Działy Hudy Park A co Wy myślicie??? Re:A co Wy myślicie???

marek
Participant
Posted on 11 lutego 2005 at 18:08

Jakie wiêc wnioski mo¿na wysnuæ? Malo jest przepisów autorskich, te s± skrzetnie skrywane, w sieci jest tysi±ce przepisów autorstwa których nale¿y szukaæ w pocz±tkach slowa pisanego, reszta to kolejne mutacje i powielenia. O co wiêc kruszyæ kopie? Wszyscy w internecie pisz± aby " robiæ innym dobrze", nooooo chyba ¿e kto¶ publikuj±c kolejny przepis chce podbudowaæ w³asne ego poprzez to ¿e przy niku maszyna co¶ mu tam dopisze. Znam przyjemniejsze sposoby……

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email