Re:A co Wy myślicie???

Home Forums Działy Hudy Park A co Wy myślicie??? Re:A co Wy myślicie???

marek
Participant
Posted on 12 lutego 2005 at 12:04

Bazylciu nie ma problemu, od dyskusja jaka toczy siê w internecie na temat praw autorskich. Cieszê siê ¿e i Ty tak odbierasz atmosferê jaka panuje na naszym, podkre¶lam, nas wszystkich, wortalu i my¶lê ¿e bêdzie taka przez tysi±c lat, a mo¿e i na zawsze 🙂

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email