Re:16. salatka srodziemnomorska

Home Forums Re:16. salatka srodziemnomorska

Katarzyna
Participant
Posted on 19 stycznia 2005 at 10:14

Oj, Magdo-pejsiku, odetchn±æ nie dasz! Teraz nie mam za du¿o czasu, ale co¶ tam wklepiê wieczorkiem, ¿eby nie by³o, ¿e mo¿e leniwa jestem. A tak na szybko to PIECZONY SZCZUPAK. Kiedy¶ go zrobi³am i sama nie mog³am siê nadziwiæ, jakie to dobre. I w gruncie rzeczy ³atwe, pod warunkiem, ¿e kto¶ inny sprawia rybê.
1 szczupak
2 cebule
2 ³y¿ki mas³a
2 pomidory
6 ziemniaków
zielona pietruszka
sól pieprz
– sprawion± (przez kogo¶ innego) rybê pokroiæ w dzwonka, oprószyæ sol± i pieprzem,
-posiekan± cebulê podsma¿yæ na z³oto na ³y¿eczce mas³a,
-do cebuli w³o¿yæ rybê, podlaæ odrobink± wody i dusiæ 5 min.,
– ob³o¿yæ plastrami pomidora, dusiæ 10 min.,
– prze³o¿yæ do wysmarowanego t³uszczem naczynia ¿aroodpornego,
– rybê ob³o¿yæ cebul± i pomidorami oraz cienkimi plasterkami ziemniaków, po³o¿yæ wiórki mas³a, upiec polewaj±c sosem,
– przed podaniem posypaæ pietruszk±.
W oryginalnym przepisie ziemniaków nie trzeba gotowaæ, ale kiedy zrobi³am t± potrawê, szczupak by³ ju¿ miêciutki i dobry a ziemniaki co¶ twardawe. Nastêpnym razem podgotujê parê minut ziemniaki przed ob³o¿eniem nimi ryby.
To do wieczora.
Ps. A ta cebula to pyszno¶ci, robi³am na grillu. I rzeczywi¶cie prosta.

Post edited by: Bazylia, at: 2005/01/19 07:16

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email