przekąska

admin
Keymaster
Posted on 7 kwietnia 2005 at 19:23

"lazurowe" pieczarki
12 naprawdê du¿ych pieczarek
cebula
1 jajko
ok. 3-4 ³y¿ki ugotowanej i pokrojonej w³oszczyzny (mo¿e byæ np. pozosta³o¶c po zupie)
pó³ kubka ¶mietany
ok. 30 dag sera ple¶niowego "lazur" (my¶lê ¿e inny te¿ móg³by byæ)
Przygotowaæ pieczarki: ogonki oddzieliæ, drobno pokroiæ i podsma¿yæ z cebulk±. Kapelusze oczy¶ciæ, obtoczyæ w jajku i bu³ce tartej. Obsma¿yæ na patelni. Pozosta³e z panierowania jajko wymieszaæ w pokrojon± drobno w³oszczyzn±, dodaæ podsma¿one pieczarki. Uzyskan± masê na³o¿yæ do kapeluszy. U³o¿yæ na zaroodpornym pó³misku lub formie np. do tarty.
¦mietanê wlaæ do rondelka. Ser rozdrobniæ, dodaæ do ¶mietany i podgrzaæ do ca³kowitego rozpuszczenia. Uzyskanym sosem polaæ pieczarki i wstawiæ na ok. 15 minut do piekarnika (ok. 120 st.)
Smacznego
przepis na konkurs:)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email