Gulasz morski.

Home Forums Gulasz morski.

admin
Keymaster
Posted on 3 marca 2005 at 07:24

Sk³adniki:
3 ³y¿ki oliwy extra virgin
1 ³y¿eczka nasion fenku³u (w³oski koper)
6 z±bków czosnku, posiekaæ
1 por przekrojony na krzy¿, op³ukany i pokrojony na kr±¿ki ok 1,5 cm
1 ¶rednia posiekana cebula
2 ³odygi naciowego selera przeciête wzd³u¿ i drobno pociête
1 li¶æ laurowy, sol i pieprz
ma³y pêczek (4-6 ³ody¿ek) ¶wie¿ego tymianku w ca³o¶ci
trochê pasków pomarañczowej skorki ¶ciêtej cienko, np. obieraczka do ziemniaków
1/2 szklanki posiekanej natki
szklanka wytrawnego bia³ego wina
4 szklanki dobrego roso³u z kurczaka
1 puszka (ok. pó³ kg) pomidorów w kostce z puszki
ok. 3/4 kg ryby, czerwony snapper lub tilapia, pokrojonej w kostkê 5 cm
12 ma³¿y przegrzebek przekrojonych na po³owê
2 bagietki pokrojone w kromki
Sos:
4 z±bki czosnku zmia¿d¿one, bez skorki
2 upieczone czerwone papryki, osaczone z soku
2 ma³e czerwone chili papryczki bez nasion albo 1 ³y¿eczka suchych p³atków chili
2 bagietki (ok. 18 cm dl)
1/2 ³y¿eczki soli,
1/4 szklanki p³ynu z gulaszu (jw) zebranego w czasie gotowania
1 szklanka oliwy
Sposób wykonania:
Rozgrzaæ ciê¿ki szeroki rondel na ¶rednim ogniu, wlaæ ok. 3 ³y¿ki oliwy, dodaæ czosnek, pory, cebule, seler i li¶æ laurowy, doprawiæ sola i pieprzem. Dodaæ ³ody¿ki tymianku, wiórki skorki pomarañczowej i 2 gar¶cie posiekanej natki, zostawiaj±c kilka ³ody¿ek do dekoracji. Wymieszaæ, dusiæ 5-8 min, ¿eby por by³ jeszcze jêdrny i zielony. Dodaæ wino i dusiæ pó³ minuty. Wlaæ rosó³ i dodaæ pomidory, dobrze wymieszaæ. W³o¿yæ rybê i przegrzebki, doprawiæ sola i pieprzem, nakryæ i gotowaæ 10-12 min. a¿ ryba zmatowieje.
Nagrzaæ piekarnik do 120 C po³o¿yæ pokrojone bagietki na blaszce, zostawiaj±c 6 plastrów do sosu jw., lekko zapiec tosty. Do blendera w³o¿yæ 4 z±bki czosnku, upieczona paprykê i papryczki chili ¶wie¿e lub suszone. Po³amaæ od³o¿one 6 kromeczek bagietki bez skórki, od³o¿yæ na talerz, po³aæ je p³ynem z gulaszu, aby by³y wilgotne, do³o¿yæ do blendera z papryka i miksowaæ pulsuj±c, wlewaæ powoli strumyczkiem szklankê oliwy i miksowaæ na g³adki sos, gotowy prze³o¿yæ do miseczki. Ugotowana rybê i przegrzebki wy³o¿yæ do p³askich misek, polaæ wywarem, usuwaj±c uprzednio li¶æ laurowy, ga³±zki tymianku i skórkê pomarañcza. Udekorowaæ natka. Podawaæ z tostami u³o¿onymi po wierzchu potrawy.
Przepis nades³any na Drug± edycjê Konkursu. A.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email