zdjęcia

Agnieszka
Participant
Posted on 11 kwietnia 2005 at 10:51

Mam pytanie do admina:
czy na forum mo¿na zamieszczaæ zdjêcia – oczywi¶cie, chodzi o zdjêcia potraw. Czy jest to mo¿liwe tylko w formie linków czy te¿ mo¿na je daæ "na wizjê". Je¶li tak to jakie rozmiary s± dopuszczalne. I jaki jest limit miesiêczny. Wiem ¿e na innych forach zazwyczaj jest to 70 kb i 600 pikseli szeroko¶ci. Limity miesiêczne to od 3 do 10 zdjêæ.
A ja jest z nasz± pychotk±???
Aga

Administrator
Keymaster
Posted on 12 kwietnia 2005 at 02:29

Ago mo¿na zamieszcz±c zdjêcia w formie linków w ka¿dej ilo¶ci.
"£adowanie" zdjêæ na forum zostanie uruchomione wkrótce, ale tylko dla zarejestrowanych u¿ytkowników (jakim jestes wiêc nie problem).

Wkrótce bêdzie mo¿na publikowaæ na Pychotce swoje "blogi" (o tematyce kulinarnej :)- wiêc my¶le ¿e tam bêdzie lepsze miejsce do publikowania swoich zdjêæ ni¿ forum. Kiedy to nast±pi dok³adnie jeszcze niem wiem.

Agnieszka
Participant
Posted on 12 kwietnia 2005 at 15:02

Jeszcze podr±¿ê temat. Mam jeszcze jedno pytanie: czy zamieszczaj±c przepisy, je¶li mam zdjêcie potrawy, to mogê te¿ je zalinkowaæ i czy wtedy zostan± pokazane?:)

marek
Participant
Posted on 13 kwietnia 2005 at 19:27

Agnieszka, je¶li masz zdjêcia do przepisów które publikujesz przesy³aj je prosze wraz z przepisem na adres pocztowy, lub podaj link do albumu gdzie jest publikowane zdjêcie.Pozdrawiam

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email