Witam

Danuta
Participant
Posted on 14 grudnia 2004 at 20:35

Witam na tej wielce obiecuj±cej stronie. Mam nadziejê, ¿e nied³ugo ju¿ bêdzie tu duuu¿o forumowiczów i bardzo smacznie sobie pogadamy :).

Pozdrawiam
Nutinka

marek
Participant
Posted on 14 grudnia 2004 at 20:44

Dziêkujê bardzo za odwiedziny i mi³e s³owa. Mam cich± nadziejê ¿e i Ty przyczynisz siê do dynamicznego rozwoju strony. Zapraszam i proszê. :laugh: :laugh: :laugh:

Danuta
Participant
Posted on 16 grudnia 2004 at 22:49

Postaram siê przyczyniæ. W najbli¿szej wolnej chwili wrzucê jaki¶ fajny przepis.

Marta
Participant
Posted on 16 grudnia 2004 at 22:56

Hej, hej Tinca! Piêkny ten zielony 😉 A przepisy same tu zawêdruj± 🙂 Ju¿ Nutinka da³a "cynk" o Twojej stronie – powodzenia!!!
Pozdrawiam i trzymam kciuki
Nalle

marek
Participant
Posted on 16 grudnia 2004 at 23:20

Wielkie dzeki i zapraszam czê¶ciej, znalaz³em sponsora, bêdzie konkurs na najaktywniejszych, bêd± upominki. Od soboty mo¿e niedzieli bêdzie chat. Postarajmy siê razem aby ta strona têtni³a ¿yciem a jest to wszystkich stronka bo na zawsze bedzie free. :laugh:

Marta
Participant
Posted on 17 grudnia 2004 at 17:24

Super, i kolor taki optymistyczny :laugh:
stronka przejrzysta – podoba mi siê
Trzymam kciuki za dalszy pomy¶lny rozwój.

marek
Participant
Posted on 17 grudnia 2004 at 18:49

Wielkie dziêki Marteczko. Zapraszam codziennie. 🙂

admin
Keymaster
Posted on 19 grudnia 2004 at 15:11

Rzeczywi¶cie stronka w porz±dku, kolorek te¿ ca³kiem ca³kiem, szczególnie podobaj± mi sie powtarzalne akcenty g³ównych tytu³ów (przepisy,kuchnie itp.)
No i ta limonka i sa³atka mmmmniaam Najleprzego administratorze;)

marek
Participant
Posted on 19 grudnia 2004 at 15:20

Wielkie dziêki.

admin
Keymaster
Posted on 28 grudnia 2004 at 14:22

Witam wszystkich i proszê o przyjêcie mnie do tak i³ego towarzystwa

marek
Participant
Posted on 28 grudnia 2004 at 14:34

Witaj, witaj. Jeste¶ mile widzianym go¶ciem. :laugh:

Irena
Participant
Posted on 25 stycznia 2005 at 17:05

Co prawda od bywania na forach kulinarnych przyby³o mi w pasie i biodrach nieco centymetrów – ale niech tam … Postaram siê bywaæ w miarê wolnego czasu.
Wszystkiego najlepszego dla za³o¿ycieli – Irena. 🙂

marek
Participant
Posted on 25 stycznia 2005 at 17:38

Witaj Ire_ko, mi³o ¿e jeste¶ z nami. Je¶li masz jakie¶ przepisy zaprszam do publikowania. Mo¿esz prze³aæ na moj± pocztê, a ja je obublikujê z Twoim podpisem.

Post edited by: tinca, at: 2005/01/25 14:46

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email