Węgry

Edyta
Participant
Posted on 19 marca 2005 at 15:08

Jedzenie bardzo mi smakowa³o. Ciê¿kostrawne, pierne..ale dobre.
Poelcam czynn± winiarniê "Lakodalmas Hidekuti" w Budapeszcie. Zrobili¶my sobie tam imprezê, oczywi¶cie wsystko wcze¶niej ustalili¶my. Krótka wycieczka po winiarni, trochê historii i na poczêstunek… Jedzenie bardzo dobre ale wszystko na zimno… pieczone papryczki, bak³a¿any, wêdliny, ciasta itp. Do tego oczywi¶cie serwowano wino i przygrywa³ pan na akordeonie. Je¶li kto¶ skorzysta, ubraæ siê raczej ciep³o, wszystko jest pod ziemia i za ciep³o nie jest.
Dania na ciep³o napewno warte spróbowania t bogracz z galuskami czy te¿ cipeski z gulaszem. Powiem krótko "miód w gêbie". Narazie nie mogê znale¼æ wizytówki knajpy w której to jad³am, ale s± to dania tradycyjne wiêc napewno i w innych mo¿na dostaæ. W knajpie, w której by³am, zamówili¶my sobie wystêpy i wynajeli¶my ca³± knajpê, Tañczy³y dziewczyny (2), 2 panów. Razem lub oddzielnie, lecia³y czardasze i inne tañce. dziewczyny tañczy³y z dzbankami na g³owie, panowie grali np.. na ³y¿kach, w miêdzy czasie arystka operowa, ¶piewala po kawa³kach arie, ch³opak zaiwania³ na skrzypcach…i jeszcze wiele atrakcji. ¯arcie smakuje o wiele lepiej przy zabawie..mo¿e dlatego wyda³o mi siê tak pyszne… Polecam zorganizowanie sobie takich wieczorków.

Anerite
Participant
Posted on 20 marca 2005 at 00:56

Mudzia, bylam (kiedys) przejazdem do Bulgarii w Budapeszcie kilka razy, ale krotko i nie mialam okazji sprobowac tych specjalow, ale to, co jadlam i co widzialam to juz bylo swietne i to zaopatrzenie w marketach i jaki zmysl ekonomiczny! I to jest wlasnie to. Rozne pasty miesne albo jarzynowe w malych opakowaniach na jednorazowe uzycie, nic sie nie marnuje ale wlasnie gdzie indziej jest odwrotnie. Im wieksze opakowania, tym taniej, a jesli jest tylko 1 osoba czy 2 – to jest wymuszanie zakupu. Nikt nie mysli o "samotnych i zakochanych" niestety. Broblemy i tylko chodzi o to, zeby ktos nabil kieszen cudzym kosztem. Anerite.

admin
Keymaster
Posted on 24 września 2005 at 00:47

A kto Ci napierdzia³ ¿e by³o pierne???!!!!

Administrator
Keymaster
Posted on 24 września 2005 at 16:43

By³em kilka razy przejazdem – wiêc odrobinke poprubowa³em ale nie tyle co bym chcia³.

Niestey nie mia³em okazji zpróbowaæ placka po wêgiersku w orginale (to by³ ma³y dowcip).

admin
Keymaster
Posted on 7 listopada 2005 at 18:58

cze¶æ 😛

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email