wegetariańskie zapożyczenia w naszych domach

Agnieszka
Participant
Posted on 5 maja 2005 at 15:55

[b]Tytu³em wstêpu…[/b]
Mam wielu znajomych i przyjació³ wege. I to takich jedz±cych tylko ro¶liny i takich toleruj±cych mleko czy ryby. Czasem przygotowuj±c jakie¶ spotkanie zastanawiam siê nad doborem dañ tak aby wszyscy mogli je¶æ.
[b]A teraz rozwiniêcie…[/b]
Wiele z tych wynalezionych dañ zosta³o w mojej kuchni na sta³e: faszerowane pieczarki, pieczona cukinia, go³abki, czy sa³atka z makaronu ry¿owego. Ca³± rodzin± polubili¶my te¿ soczewice (czerwon± i zielon±), kolorowe fasole, sojê.
[b]A na zakoñczenie…[/b]
Czy u Was te¿ zago¶ci³y na sto³ach dania wegetariañskie. Co naprawdê przypad³o wam do gustu, a czego "do ust nie we¼miecie" (np. tofu pod ka¿d± postaci±) :rolleyes:
Mo¿e podacie przepisy na takie "szlagierowe" danie.
Zaczê³am temat to podam pierwszy przepis 🙂
[i][b]Zapiekanka z cukinii [/b][/i]
Potrzebne bêd±: ry¿ (ok.1 torebka), ser ¿ó³ty w platerkach, pomidor, gotowane warzywa (marchewka, groszek, soczewica czerwona), przyprawy, ew. jajko. No i oczywi¶cie cukinia.
Cukiniê pokroiæ w plastry, wyj±æ pestki i oprószone sol± po³o¿yæ na blasze. W kó³ka w³o¿yæ ry¿ wymieszany z przyprawami i rozdrobnionymi warzywami, polaæ to odrobin± rozmieszanego jajka i zapiekaæ. Pod koniec po³o¿yæ plaster pomidora i przykryæ ¿ó³tym serem.

Klaudia
Participant
Posted on 28 czerwca 2005 at 16:04

Interesuje mnie ta sa³atka z makaronu,gdybys by³a uprzejma podaæ przepis :rolleyes: Od 3 miesiêcy nie jem miêsa, dlatego wypróbowa³am trochê produktów "wegetariañskich".Nie znoszê tofu wêdzonego,zwyk³e mogê zje¶æ ale nie ma takiej potrzeby bo jem jajka i sery.Nie lubiê te¿ kotletów sojowych( preferujê "schabowe" z boczniaków) i wogóle tych wszystkich krajanek,granulatów,"flaków" itd. Nie lubiê soji,wolê groch czy fasolê.Dla mê¿a i syna gotujê "normalnie",nie mam jakiego¶ moralnego zakazu, wiêc spróbowa³am kiedy¶ wêdliny,któr± kroi³am dla mê¿a i sama sie zdziwi³am,¿e tak mi nie smakowa³a!Sama sól,pieprz i kwas!Z kolei miêso,które zawsze doprawiam pikantnie,wydaje mi siê s³odkie,a ja od dziecka nie lubiê s³odyczy!Tak mi sie porobi³o… :laugh: a na ostatnim proszonym grillu siostra uraczy³a mnie camembertem. 🙂

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email