Uwaqi do wyświetlanych przepisów

admin
Keymaster
Posted on 16 grudnia 2004 at 12:37

Je¿eli mogê chcia³abym podzieliæ siê ma³± uwag±. Wy¶wietlaj±c temat np. ryby – pokazuje mi sie menu wszystkich przepisów z ryb ale pod spodem pokazuj± sie przepisy i kuchnie z aktuanym stanem wszystkich przepisów.Bardzo mnie to rozprasza. I szczerze mówi±c nie bardzo mi sie to podoba. Ale to jest tylko moje zdanie , mo¿e w za³o¿eniu tak w³a¶nie mia³o byæ . Autor jest tu panem. Ale zawsze mo¿na wtr±ciæ parê s³ówek od siebie. I jeszcze jedno dlaczego po wpisaniu przepisu nie mogê go obejrzeæ przed zapisaniem. A jak zapiszê to juz go nie ma.

Post edited by: lilka, at: 2004/12/16 11:50

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email