Szynkowar

Irena
Participant
Posted on 2 lutego 2005 at 10:15

Czy kto¶ z Was korzysta z szynkowaru? Bo ja robiê w nim domow± szynkê. 1 kg ³opatki wieprzowej krojê w kostkê, dodajê pó³ szklanki wody + vegeta (przyprawy do smaku) + ³y¿eczka cukru + szczypta soli do peklowania, mieszam, wciskam do szynkowaru, stoi 2 dni w lodówce, potem gotujê 2 godziny na bardzo ma³ym ogniu i wêdlina do chleba jak marzenie. Czy kto¶ te¿ to robi? A mo¿e inne pomys³y z szynkowarem?

marek
Participant
Posted on 2 lutego 2005 at 12:37

Mam to "ustrojstwo". Czy to naczynie z takim dociskiem sprê¿ynowym od góry. Mo¿esz opisaæ dok³adniej jak to robisz?

Agnieszka
Participant
Posted on 23 kwietnia 2005 at 10:35

[b]Tinca[/b] masz racjê: okropne ustrojstwo z tego jest, ale jaki pyszny jest boczek nadziewany pieczarkami 😛 Ze wzglêdu na ostatnie "przeboje" z firmami miêsnymi i bezglutenowo¶ci± mojego syna postanowi³am zaj±æ siê w³asnorêcznym wyrobem wêdlinek. Muszê przywie¶æ od rodziców szynkowar i zaczynam dzia³aæ. Wkrótce mam nadziejê zacz±æ go¶ciæ czê¶ciej w tym dziale:)

marek
Participant
Posted on 23 kwietnia 2005 at 13:18

No i super…….

Agnieszka
Participant
Posted on 14 maja 2005 at 11:16

Mój szynkowar jeszcze do mnie nie dotar³, wiêc i produkcji nie uruchomi³am 🙂
Za to dotar³am do takiej smakowitej stronki: [url]http://www.wedlinydomowe.pl/[/url]. Tam równie¿ s± przepisy z wykorzystaniem szynkowaru.

marek
Participant
Posted on 14 maja 2005 at 11:59

Dziêkujê Agu¶ 🙂 A gdzie te Twoje przepisy z fotkami? 😉

Jola
Participant
Posted on 25 maja 2005 at 19:36

Bardzo czêsto robiê w tym ustrojstwie "pieczeñ rzymsk±".Nawet moja mama (chora na w±trobê)mog³a j± je¶æ.Podajê sposób: ok.1,2 kg mielonego, sól(nie du¿o),pieprz,majeranek i oregano, bu³ka tarta i ze 2 jajka.Wymieszaæ wszystkoi upchaæ do szynkownicy-u nas tak to siê nazywa-wy³o¿onej woreczkiem ¶niadaniowym.Do miêsa w woreczku wlaæ 1/2 szklanki bulionu,zakrêciæ woreczek,docisn±æ wieczko i gotowaæ pó³torej godziny w "pyrkaj±cej wodzie.Tanie,³atwe i smaczne.

marek
Participant
Posted on 26 maja 2005 at 00:30

Ciekawy przepis. Mo¿esz dok³adniej napisaæ jakie to miêso, bulin z kostki czy wywar miêsny? Bardzo proszê.:)

Jola
Participant
Posted on 26 maja 2005 at 23:35

miêso najlepsze mieszane, a bulion jaki mam. Najlepszy w³asny, ale knorr`a warzywny lub wo³owy te¿ mo¿e byæ.

Jola
Participant
Posted on 26 maja 2005 at 23:36

Aha i nie wyrzucaj galaretki, ¶wietny dodatek do sosów miêsnych.

marek
Participant
Posted on 27 maja 2005 at 00:49

Dziêkujê Jolu 🙂

Jola
Participant
Posted on 31 maja 2005 at 16:35

zrobi³am co¶ nowego :dry: .mia³am nie najlepsz± bia³± kie³basê, wiêc wyje³am j± z os³onek,doprawi³am:czosnek,majeranek .Wrzuci³am w to kawa³ki miêsa (ró¿ne resztki, ale chude) pokrojone jak na gulasz.Do wora ile siê zmie¶ci, bulion j.w i w szynkownicê Wysz³a pycha 😆 polecam.

admin
Keymaster
Posted on 7 sierpnia 2005 at 17:24

Ale przecie¿ te miêsko powinno byæ w torebce foliowej ¿eby pó¼niej
mo¿na go by³o wyci±gn±æ z szynkowara a po drugie to kontakt miêsa z aluminiowymi ¶cianami chyba nie jest wskazany. Czy Ty dajesz jakie¶ plastikowe torebki
i jakie bo zwyk³e mog± sie pewnie rozgotowaæ.
Pozdrawiam
r.michalowski@chello.pl

admin
Keymaster
Posted on 7 sierpnia 2005 at 17:25

Ale przecie¿ te miêsko powinno byæ w torebce foliowej ¿eby pó¼niej
mo¿na go by³o wyci±gn±æ z szynkowara a po drugie to kontakt miêsa z aluminiowymi ¶cianami chyba nie jest wskazany. Czy Ty dajesz jakie¶ plastikowe torebki
i jakie bo zwyk³e mog± sie pewnie rozgotowaæ.
Pozdrawiam
r.michalowski@chello.pl

Jola
Participant
Posted on 7 sierpnia 2005 at 21:13

Mi³y Ryszardzie,nie doczyta³e¶ w±tku.Pisa³am,¿e miêso i bulion dajê do worka.Od wielu lat u¿ywam zwyk³ych woreczków ¶niadaniowych.Mog± mieæ kontakt z ¿ywno¶ci± i wytrzymuj± temperaturê.Sprawdzone B)

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email