Stronki kulinarne

Katarzyna
Participant
Posted on 27 lutego 2005 at 16:34

Anerite natchnê³a mnie do grzebania w Internecie w poszukiwaniu ró¿no¶ci kulinarnych. Sami wiecie, ¿e trzeba mieæ du¿o do¶wiadczenia, ¿eby szybko znale¼æ co¶, co nas interesuje. Ja tego do¶wiadczenia internetowego za du¿o nie posiadam, pomy¶la³am sobie, ¿e fajnie by³oby pomóc takim pocz±tkuj±cym, jak ja i podaæ to, czego siê dogrzebali¶my. Ja w³a¶nie znalaz³am tak± fajn± stronkê amerykañsk± chyba, która zawiera nie tylko przepisy, s± tam ró¿niste inne atrakcje, du¿o ciekawostek z zwi±zanych z histori± ró¿nych potraw i wynalazków kulinarnych, kalendarz kulinarny, krzy¿ówki i mnóstwo ró¿no¶ci.

http://www.foodreference.com/

Nie wiem, czy dobrze ten adres wklei³am.
Mam nadziejê, ¿e komu¶ siê ta stronka na co¶ przyda. Jak znajdê co¶ jeszcze, podam.
B.
Ps. Mam nadziejê, ¿e szefowie nie pogniewaj± siê za popularyzowanie konkurencji;)

marek
Participant
Posted on 27 lutego 2005 at 16:50

No co ty Bazylcia 🙂 A link zle wklei³a¶ 😉
[url]http://www.foodreference.com/[/url]

Katarzyna
Participant
Posted on 27 lutego 2005 at 20:37

Dziêki! A co ja w³a¶ciwie powinnam zrobiæ, ¿eby dobrze to wkleiæ?

marek
Participant
Posted on 27 lutego 2005 at 20:43

Widzisz u góry nad polem tekstowym (pisz±c post na forum)krateczki a w nich litery miedzy innymi kratkê z literami [u]URL[/u], klikasz na t± kratkê, wklejasz adres strony i ponownie na ni± klikasz, czyli zamykasz tagi (komendy) Po wpisaniu rezty tekstu klikasz na wyslij i juz gotowy tekst z linkiem. 🙂 Prawda ¿e proste?

Katarzyna
Participant
Posted on 27 lutego 2005 at 21:36

Jak, za przeproszeniem, budowa cepa! Tylko trzeba na to wpa¶æ. No có¿, cz³owiek siê ca³e ¿ycie uczy:)
Dziêkujê, panie psorze;)
B.

Katarzyna
Participant
Posted on 27 lutego 2005 at 23:46

Na forum Czarnej Oliwki kto¶ poda³a adres na fenomenaln± stronê!http://www.dawnakuchnia.republika.pl/index1.htm
Jest niezwykle interesuj±ca.
B.

Katarzyna
Participant
Posted on 27 lutego 2005 at 23:54

Nie dzia³a mi nic, nie mogê uruchomiæ ani jednej z funkcji na tym pasku, ³±cznie z URL. Pewnie to wina mojego starocia. Dlatego nie jestem w stanie prawid³owo wrzuciæ linka. Przykro mi:(
B.

Agnieszka
Participant
Posted on 28 lutego 2005 at 00:34

[url]http://www.dawnakuchnia.republika.pl/index1.htm[/url]
Bazylio dla ciebie i za ciebie :laugh:

Katarzyna
Participant
Posted on 28 lutego 2005 at 17:16

Dziêki wielkie:)

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email