sery z mleka krowiego i koziego

aga
Participant
Posted on 25 czerwca 2005 at 22:08

Szukam przepisów na sery z mleka krowiego i koziego, raczej pikantne, s³one. Chcê sama spróbowaæ.

Jola
Participant
Posted on 25 czerwca 2005 at 22:38

¦wietny pomys³.Do³±czam siê do pro¶by

marek
Participant
Posted on 26 czerwca 2005 at 14:26

Temat bardzo interesuj±cy. 🙂

Jola
Participant
Posted on 26 czerwca 2005 at 22:39

Znalaz³am przepis na twaróg z krowiego mleka:
1. Mleko pe³not³uste (3.25) podgrzaæ do temperatury letniej (palec w³o¿ony nie parzy)

2. Rozbe³taæ ³y¿kê gêstej kwa¶nej (sour cream) ¶mietany z mlekiem

3. Nakryæ, odstawiæ w jak najcieplejsze miejsce na 2-3 dni

4. Kwa¶ne mleko podgrzaæ do 60°C (to znaczy palec trochê parzy, ale nie za bardzo…)

5. Przestudziæ, odcedziæ, odcisn±æ czy siê znajdzie na pok³adzie (sitko, kapelusz…)

Uwagi techniczne :

1. Im d³u¿ej mleko kwa¶ne stoi, tym i ser na koniec kwa¶niejszy
2. Im cieplejsze siê zsiad³e mleko odcedza tym ser chudszy

admin
Keymaster
Posted on 27 września 2005 at 23:46

Najszybszy serek
1l mleka z woreczka zakwasiæ w s³oiku lub garnku. Wlaæ do wiêkszego darnka. Zagotowaæ litr s³odkiego mleka. Wrz±cym mlekiem zalaæ zsiad³e, odczekaæ ok 5- 10 min., lello pomieszæ. Gdy siê poka¿e serwatka przelaæ ser przez gêste sitko lub p³ótno.Poczekaæ 10-15min. i prze³o¿yæ na talerzyk lub mieseczkê. Je¶li proszê odlaæ.
Ten ser zawsze sie udaje i jest prosty w produkcji.

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email