przyrząd do robienia klusek

zygmunt
Participant
Posted on 18 czerwca 2005 at 12:53

Zainteresowanych informujê, ¿e znalaz³em ¼ród³o zakupu przyrz±du do robienia klusek ( niemieckie specle lub wêgierskie galuski). Producent tego narzêdzia wystawia je na aukcji w Allegro. Koszt 9,99 z³. plus koszt przesy³ki.
A oto namiary: Allegro, dzia³ Dom i Ogród, kategoria: przyrz±dy kuchenne.
Tytul aukcji: !!! Hit- robienie klusek jest du¿o ³atwiejsze !!! nr. aukcji: 54304103
Pozdrawiam

marek
Participant
Posted on 18 czerwca 2005 at 21:36

[url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=54304103[/url] Pzwól ¿e pomogê.

A tutaj filmowa demonstracja dzia³ania [url]http://81.219.166.75/~allegro [/url]

Post edited by: tinca, at: 2005/06/18 19:40

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email