Przelicznik

Magda
Participant
Posted on 17 marca 2005 at 23:42

W wiêkszo¶ci przepisów podaje siê sk³adniki i ich wagê. Tylko co zrobiæ, je¶li kto¶ nie mo¿e w danym momencie zwa¿yæ sobie np. m±ki lub cukru, bo nie posiada wagi? Jest na to rada 🙂 W jednej ze starych gazet znalaz³am przelicznik "Zamiast wagi" i pozwalam sobie na przytoczenie go tutaj. Mo¿e przyda siê równie¿ komu¶ z Pychotkowiczów 🙂

Produkt ³y¿eczka ³y¿ka szklanka
[b]cukier 4 g 12 g 220 g
cukier puder 4 g 10 g 200 g
kasza gryczana 5 g 10 g 200 g
kasza jêczmienna 8 g 20 g 220 g
kasza manna 4 g 15 g 200 g
m±ka pszenna 3 g 10 g 170 g
m±ka ziemniaczana 5 g 17 g 220 g
p³atki owsiane 3 g 10 g 110 g
ry¿ 5 g 15 g 200 g
sól 6 g 20 g 300 g
tarta bu³ka 3 g 9 g 150 g

[/b]

admin
Keymaster
Posted on 26 marca 2005 at 20:42

Jak mozliwe jest to,ze w ma³ej ³yzeczce miesci sie wiêcej kaszy mannej niz gryczanej natomiat w du¿ej nastêpuje zdecydowana zmiana- z tego co wiem objêto¶æ zawsze powinna byæ proporcjonalna i sta³a odnoscie jednego materia³u:) czy¿by kasza manna by³a zdolna zmieniac swoj± objêto¶æ w zalezno¶ci od przedmiootu w jakim sie znajduje..:D ??

Katarzyna
Participant
Posted on 28 marca 2005 at 11:37

Byæ mo¿e gra tu rolê ciê¿ar w³a¶ciwy obu kasz. Albo inna rzecz: kasza manna bardziej wype³nia ³y¿eczkê ni¿ gryczana, która ma du¿e ziarna, wobec tego prze¶witów miêdzy ziarenkami jest wiêcej, ni¿ w kaszce mannie, która wype³nia ³y¿eczkê prawie bez wolnej przestrzeni miêdzy ziarnami. Najpro¶ciej by³oby zwa¿yæ obie kasze, prawda? :laugh:
B.

admin
Keymaster
Posted on 9 lutego 2007 at 20:04

mógł by mi ktos przeliczyć mielone orzechy włoskie na łyżke i łyżeczkę?? nie mogę tego nigdzie znaleść…

Anerite
Participant
Posted on 10 lutego 2007 at 07:00

Pytanie Basiu, do czego Ci to potrzebne? Dodawaj objetosciowo, bo to nie skladnik jakiegos ciasta, gdzie dokladna waga gra role, tylko dodatek, ktorego mozna dac wiecej lub mniej. Mielone orzechy nabieraj lyzka lub lyzeczka, to wszystko. Zreszta ja sadze, ze lepiej rozdrabniac w mikserze lub siekac, a nie mielic. Anerite.

mmmm
Participant
Posted on 1 kwietnia 2007 at 11:50

bardzofajny przeli cznik

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email