Przelicznik

Magda
Participant
Posted on 17 marca 2005 at 23:41

W wiêkszo¶ci przepisów podaje siê sk³adniki i ich wagê. Tylko co zrobiæ, je¶li kto¶ nie mo¿e w danym momencie zwa¿yæ sobie np. m±ki lub cukru, bo nie posiada wagi? Jest na to rada 🙂 W jednej ze starych gazet znalaz³am przelicznik "Zamiast wagi" i pozwalam sobie na przytoczenie go tutaj. Mo¿e przyda siê równie¿ komu¶ z Pychotkowiczów 🙂

Produkt ³y¿eczka ³y¿ka szklanka
[b]cukier 4 g 12 g 220 g
cukier puder 4 g 10 g 200 g
kasza gryczana 5 g 10 g 200 g
kasza jêczmienna 8 g 20 g 220 g
kasza manna 4 g 15 g 200 g
m±ka pszenna 3 g 10 g 170 g
m±ka ziemniaczana 5 g 17 g 220 g
p³atki owsiane 3 g 10 g 110 g
ry¿ 5 g 15 g 200 g
sól 6 g 20 g 300 g
tarta bu³ka 3 g 9 g 150 g

[/b]

Magda
Participant
Posted on 17 marca 2005 at 23:43

Nie wiem czemu, ale wskoczy³o a¿ trzy razy 🙁

Katarzyna
Participant
Posted on 18 marca 2005 at 20:53

Widocznie komp uzna³, ¿e to wa¿ne 😉

Ewa
Participant
Posted on 19 marca 2005 at 05:44

Jakby sie powiedzialo za dawnych czasow na zegarkach marki "Czajka" – "pierwyj sort" to niezbyt smieszny dowcip dla osob po 30-stce 😉
jejku naprawde sie staralam
Ewa NYC

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email